Mangfold og toleranse

Mangfold og toleranse

Prosjektet har som formål å bidra til utvikling av kunnskap som kan være med på å fremme samfunnsdeltagelsen til mennesker i utsatte posisjoner og/eller funksjonsnedsettelser.

Fokus rettes særskilt mot deltagelse og likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i nord, som samer med funksjonsnedsettelser. Vi er opptatt av at forskningen vår skal være politisk relevant og kunne danne bakgrunn for endring både av velferdsordninger og samfunnsmessige forhold for denne gruppen. Prosjektet er inspirert av inkluderende forskning, og kunnskapen blir til gjennom et tett samarbeid med gruppene forskningen gjelder. Prosjektet anvender for øvrig et spekter av forskningsmetoder for å belyse de aktuelle forskningsspørsmål. Prosjektet representerer samfunnsvitenskapelig bredde med kompetanse innenfor pedagogikk, statsvitenskap, sosiologi, helsevitenskap og juss.
Ansvarlig for siden: Melbøe, Line
opprettet: 09.05.2019 15:13