Fra toppidrett til folkehelse

Fra toppidrett til folkehelse

«Fra toppidrett til folkehelse» er et prosjekt ved Idrettshøgskolen UiT som har fått økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune (4,771 mill kroner) og Tromsø forskningsstiftelse (6 mill kroner).

Prosjektet har to dimensjoner – kompetanse og infrastruktur.

Kompetanseprosjektet:

Forskning på effekten av trening og belastningsstyring av toppidrettsutøvere. Gjennom systematisk bruk av ny infrastruktur, analyseverktøy og teknologi søker en å utvikle ny kunnskap som også har overføringsverdi til breddeidrett og folkehelse.

Infrastrukturprosjektet:

Gjennom oppbygging av et forskningslaboratorium innrettet mot idrett og fysisk aktivitet i Tromsø og Alta vil Idrettshøgskolen UiT styrke infrastrukturen for forskning på trening, fysisk aktivitet og folkehelse. Laboratoriene vil gi flere fagmiljø på tvers av fakultetene ved UiT tilgang til utstyr og infrastruktur som utvikler kompetansen innenfor fagfeltet.

Det er etablert en infrastruktur for forskning (forskningslaboratorium) både i Alta og Tromsø som er tilgjengelig for flere forskningsmiljø ved UiT.

Prosjektet kom i gang høsten 2017 og varer frem til sommeren 2020.

Prosjektleder er Arnfinn Andersen.

Forskningsleder er Svein Arne Pettersen.

Sigurd Pedersen er tilsatt som stipendiat finansiert av eksterne midler (Troms fylkeskommune og Tromsø forskningsstiftelse)