Små og mellomstore bedrifter som lykkes i Nord-Norge: strategi, styring og ledelse (forprosjekt)

Små og mellomstore bedrifter som lykkes i Nord-Norge: strategi, styring og ledelse (forprosjekt)

Til tross for at nordnorske små og mellomstore bedrifter (SMB) opererer i en kontekst med spesielle utfordringer er mange som lykkes og spiller en viktig rolle i næringsutviklingen i nord. Ved Handelshøgskolen ved UiT er det initiert forskning som skal bidra med mer kunnskap om hva SMB gjør innenfor strategi, styring og ledelse. Hovedprosjektet som ligger til grunn for dette forprosjektet har et overordnet mål om å bidra til kompetanseutvikling på strategi, styring og ledelse i SMB. I forprosjektet er målet å konkretisere forskningsprosjektet i samarbeid med relevante aktører i nordnorsk næringsliv. Forprosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge. 


Forskningen, som skal gjennomføres i henholdsvis forprosjekt og hovedprosjekt, kan knyttes til pågående diskusjoner på tre fagfelt; henholdsvis forskning om paradokser, forskning om strategi, styring og ledelse, samt arbeid med metodeutvikling som på den ene siden bidrar med forskningsbasert kunnskapsproduksjon og på den andre siden ivaretar forskningens relevans for de som skal ha nytte av den forskningen som gjennomføres.


I dennne forskningen legges det vekt på deltakelse og medvirkning av de som skal ha nytte av den - i dette tilfelle SMB i Nord-Norge. I forprosjektet arrangeres tretimers workshoper i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta hvor vi inviterer ledere i SMB i hver av regionene til å delta, og hvor hensikten vil være å få fram viktige tema som skal utforskes i hovedprosjektet.

Prosjektgruppen:

Førsteamanuensis Anne Grete Sandaunet (prosjektleder forprosjekt)

Førsteamanuensis Elin Anita Nilsen

Professor Elsa Solstad

Førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen

Førsteamanuensis Eva J. B. Jørgensen

Førsteamanuensis Line Mathisen

Førsteamanuensis Siri Ulfsdatter Søreng

Partnere i prosjektet: 

NHO Arktis

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Alta næringsforening

Harstadregionens næringsforening

 

 


Spiller på lag for drivkraft i nord
Prosjektet «Små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge: strategi, styring og ledelse»
www.nordnorskdebatt.no 24.09.2018Ansvarlig for siden: Hemmingsen, Heidi M
Sist oppdatert: 13.12.2018 10:28