Samarbeid med foreldre i videregående opplæring

Phd-prosjekt 2016-2020

Samarbeid med foreldre i videregående opplæring

Et godt samarbeid med foreldrene er av betydning for elevens trivsel og mestring i skolen. Det er derfor pålagt skolene et særlig ansvar for å etablere et systematisk samarbeid med foreldre.

Forskningsprosjektet setter fokus på videregående opplæring og utforsker samarbeidsrelasjoner og grensedragninger mellom foreldre, lærere og elever. Et viktig moment er å belyse hvordan samarbeidet bidrar til å styrke elevens autonomi. Prosjektet vil gjennom dialog med elever, foreldre, lærere og andre involverte i skolen drøfte hvordan samarbeid med foreldre fungerer i videregående opplæring. Prosjektet involverer også studenter på lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT.

Foto: Thomas Tøllefsen


Samarbeidspartnere
Universitetsskoleprosjektet trinn 8-13 ved UiT Norges arktiske universitet

ProTed Senter for fremragende lærerutdanning

 

Hovedveileder
Professor Astrid Strandbu (UiT Norges arktiske universitet)

Biveileder
Professor Elaine Munthe (Universitetet i Stavanger)

Stipendiat
Gørill Warvik Vedeler (UiT Norges arktiske universitet) Mobil nr 90070226 Epost gorill.vedeler@uit.noAnsvarlig for siden: Vedeler, Gørill
Sist oppdatert: 07.03.2018 14:39