Inflammasjon i munnhulekreft

Inflammasjon i munnhulekreft

Mikromiljøet som omgir en tumor kan ha stor innvirkning på sykdomsforløpet. Ulike typer betennelsesceller og signalstoffer som regulerer betennelse er en viktig del av mikromiljøet. Kroppens immunrespons på en tumor kan enten fremme eller hemme vekst og spredning av en svulst, noe som blant annet er avhengig av hvilke immunceller som er tilstede, og hvordan de er aktivert og organisert. I dette prosjektet studerer vi immuninfiltratet i ulike stadier av sykdomsprosessen ved hjelp av tumorvev fra pasienter med munnhulekreft og vev fra in vivo modeller. Vi undersøker også hvordan immuncellene er organisert og regulert, samt hvordan disse faktorene påvirker overlevelse.  I prosjektet inngår et bredt spekter av metoder, blant annet immunhistokjemi, RT-qPCR, FACS, Luminex og proliferasjons og aktivitetsassay på isolerte lymfocytter. Målet er å forstå hva som karakteriserer og fremmer en tumorhemmende immun respons, noe som potensielt kan ha betydning for å finne nye angrepspunkter for immunmodulerende kreftbehandling.

 

For mer info kontakt: Elin Hadler-Olsen: elin.hadler-olsen@uit.no


Leder:

Elin Hadler-OlsenAnsvarlig for siden: Mitrovic, Zvonko
opprettet: 06.02.2018 13:07