Oral helse etter kreftbehandling

Oral helse etter kreftbehandling

Ved kreft i munnhule og svelg er strålebehandling ofte en del av behandlingen. Stråleterapi fører nesten alltid til uttalte bivirkninger og varig redusert munn- og tannhelse. Dette gir redusert livskvalitet, spesielt dersom pasientene ikke får optimal oppfølging av tannhelsetjenesten etter avsluttet behandling på sykehuset. Det er grunn til å tro at oppfølging av tannhelsen til pasienter som har blitt behandlet for kreft i munnhule og svelg er variabel og at mange pasienter har unødvendige bivirkninger og nedsatt livskvalitet, til tross for at de ofte er frisk av kreftsykdommen.

I denne prospektive studien kartlegger vi oppfølging av tannhelse etter gjennomgått behandling for kreft i munnhule og svelg. Vi ønsker blant annet å finne ut hvilke pasienter har størst behov for oppfølging, om oppfølging er relatert til sosioøkonomiske forhold eller bosted, og hvorvidt pasientene får den oppfølgingen de har behov for.  

 

For mer info kontakt: Elin Hadler-Olsen: elin.hadler-olsen@uit.no


Leder:

Elin Hadler-OlsenAnsvarlig for siden: Mitrovic, Zvonko
opprettet: 06.02.2018 13:01