Flekksteinbit-WOLFSTOCK

Flekksteinbit-WOLFSTOCK

I forbindelse med produksjon av flekksteinbityngel blir store ressurser lagt ned i en svært lang egginkuberingsperiode (ca. 900 døgngrader), og alt kan ødelegges ved en mislykket startfôring. Larvene er relativt store og kan gå rett på formulert fôr, men likevel har man sett stor variasjon i startfôringssuksess. Utvikling av startfôr til marin fisk har hatt en rivende utvikling i Norge og Europa de siste 10 år, og man vil gjennom et kontrollert laboratorieforsøk teste ut forskjellige fôr-typer for å sikre høy overlevelse, samt se på effektene av stamfisk-fôr brukt i stamfiskdietten på startfôringssuksess.

Et samarbeidsprosjekt mellom Akvaplan-niva, UiT Norges arktiske universitet og Nofima.