Whaletrack

 

Whaletrack

Følg knølhvalens vandring direkte her! Vil de igjen komme til fjordene her nord, eller er eventyret slutt? Nå har du mulighet til å kanskje kunne forutse dette, siden vi først i september i år (2018) har merket knøl oppe i Barentshavet. Kanskje vil noen av disse kunne vandre inn mot fjordene her?

Lenke til fullskjerm versjon av whaletracking

UiT-Norges arktiske universitet har de siste årene ledet Whaletrack-prosjekt som kartlegger vandringene til knølkval og spekkhuggere om vinteren når de ankommer fjordene her nord for å spise sild og hvor de drar i etterkant (se noe av siste års merkedata her) Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet og andre nasjonale og internasjonale partnere. Prosjektet videreføres nå med støtte fra bl.a. Regionalt Forskningsråd, VISTA, UiT og HI under prosjektet «Whalefeast», som også i sterkere grad også vil inkludere turist- og fiskerinæringen inn i prosjektet. Les mer om prosjektet her.


Forskerne som deltok på Barentshavtoktet i september 2018, fra venstre: Kjell-Arne Fagerheim (HI), Nils Øien (HI), Lisa Kettemer (UiT), Audun Rikardsen (UiT) og Lars Kleivane (Lkarts). Foto: Audun Rikardsen / UiT


Satellittmerking og prøvetaking (biopsi) av knølhval på en av de fine dagene nord i Barentshavet. Foto: Audun Rikardsen


En av de merkede knølHvalene som ble merket nord i Barentshavet den 5. september 2018. Foto: Lisa Kettemer


Merket spekkhugger fra Kvænangen januar 2018. Foto: Evert MulAnsvarlig for siden: Rikardsen, Audun
Sist oppdatert: 04.03.2024 09:31