Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII)

Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII)

Hovedmålet er å implementere innovasjonsledelse og innovasjonskultur i kommunene. Prosjektet vil utvikle verktøy og modeller for organisering som gir rammebetingelser for å få til mer effektiv drift, bedre samarbeid og en styrket innovasjonskultur i kommunale helse- omsorg- og velferdstjenester. Målet er en bærekraftig kommunal tjeneste med god faglig kvalitet og tilbud i fremtiden.

Implementerings- og forskningsprosjektet blir ledet av NORUT, og Senter for omsorgsforskning, nord er en av flere samarbeidspartnere. Senter for omsorgsforskning, nord bidrar til prosjektet med deltakelse i en internasjonal referansegruppe. I tillegg bidrar Senter for omsorgsforskning, nord i fire arbeidspakker med forskningsfaglig bistand. Link til prosjektet med mer informasjon kommer.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond, Nord Norge. Samarbeidspartnerne bidrar med egenfinansiering knyttet til personalkostnader ved innhenting av materiale, møter og artikkelskriving.

Prosjektleder: Yngve Antonsen, Northern reasearch institute Tromsø AS (NORUT)

Prosjektansvarlig: Tromsø kommune

Administrativt ansvarlig: Margrethe Kristiansen
Ansvarlig for siden: Gramstad, Astrid
Sist oppdatert: 27.01.2017 13:07