Et samhandlings- og brukerperspektiv på lærings- og endringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående.

Et samhandlings- og brukerperspektiv på lærings- og endringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående.

Postdoktorprosjekt. 

Prosjektleder: Cathrine Arntzen, IHO, UiT. 
Ansvarlig for siden: Arntzen, Cathrine
opprettet: 26.01.2017 14:11