Et samhandlings- og brukerperspektiv på lærings- og endringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående.

Postdoktorprosjekt. 

Prosjektleder: Cathrine Arntzen, IHO, UiT. 


Ansvarlig for prosjektet: Cathrine Arntzen