Prioriterte forskningsområder innen ergoterapi. Et delphi-prosjekt med ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten.

Prioriterte forskningsområder innen ergoterapi. Et delphi-prosjekt med ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten.

Hensikten med prosjektet er å identifisere og prioritere områder for forskning blant ergoterapeuter som arbeider i kommunehelsetjenesten, samt å få mer kunnskap om hvilke utfordringer kommuneergoterapeuter erfarer i samarbeid med brukere og andre faggrupper. Forskning på ergoterapeuters utfordringer, praksis og forskningsbehov er viktig for å kunne utvikle evidensbasert praksis. Ergoterapeuter bør utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter som er relevante for egen profesjon. En modifisert Delphi-metode er brukt ved at en serie kartlegginger av ekspertmeninger ble innhentet. Metoden baserer seg på gruppeteknologi for å få bredde i responsen, og prøver å oppnå en konsensus på hvilke temaer som er viktig. Prosjektet er godkjent av NSD.

 

Prosjektet munner ut i to vitenskapelige artikler. Per juli 2017 er begge artikler publisert

Varighet: høst 2015 – vår 2017 

Prosjektet er finansiert av UiT og av Ergoterapeutene (reisestipend på kr. 12 000,-)

 

Prosjektleder: Astrid Gramstad, forsker og førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning, nord og IHO, UiT.   

Samarbeidspartner: Ragnhild Nilsen, IHO, UiT 
Ansvarlig for siden: Gramstad, Astrid
Sist oppdatert: 10.07.2017 10:53