Fokus Tyskland - Fokus Deutschland

Fokus Tyskland - Fokus Deutschland

Partnerskapsuke UiT-Tyskland - Partnerschaftswoche UiT-Deutschland
20. - 24. mars 2017 - UiT i Tromsø
Regjeringens Tysklandstrategi

UiT følger opp regjeringens Tysklandstrategi og inviterer tyske institusjoner til Tromsø for møter med studenter, forskere og fagmiljø ved UiT.

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa og er kjent for forsknings- og utdanningsinstitusjoner av meget høy kvalitet.

Økt samarbeid og økt norsk kompetanse om det tyske samfunn, språk og kultur er viktig for norsk verdiskapning.

Tyske studenter er den nest største gruppen utlandsstudenter ved UiT (etter Russland).

Årene 2009-15 var hver syvende utvekslingsstudent fra et Tysk universitet.

For UiT-forskerers samarbeid om publisering er Tyskland på fjerdeplass (etter USA, Storbritannia og Sverige).

Påmelding

UiTs fakulteter har invitert utvalgte tyske institusjoner og programmet tar opp tema som er relevant for fakultetene: forskere og administrasjon som har og vil sette i gang samarbeid. Studenter inviteres særlig til Åpen dag.

Påmelding: En må melde seg på til programmet tirsdag 21.mars og torsdag 23.mars (matservering).

LENKE TIL PÅMELDING LENKE TIL TAVLA

Åpen dag: Onsdag 22. mars
Alle studenter og ansatte er velkomne i Auditorium 2/Solhallen i Hus1/Teorifagbygget til frokostseminar/vrimletorg.


Ampelmännchen. Trafikklys-figuren som overlevde jernteppet og ble symbol for gjenforeningen. Utformet av kunstneren Ottmar Hörl.Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 17.09.2020 10:52