Tidlig innsats - økt lærertetthet (TILT)

Tidlig innsats - økt lærertetthet (TILT)

TILT er et samarbeidsprosjekt mellom  UiT, Tromsø kommune og tre skoler i Tromsø kommune. Bakgrunnen er at Tromsø kommune ønsket å prøve ut om forsterket lærertetthet i begynneropplæringen (1. og 2. trinn i grunnskolen) kan forebygge lærevansker.

Publ...finnerdu her
Ansvarlig for siden: Nedberg, Audhild
Sist oppdatert: 15.04.2016 11:24