Biobank rettsgenetisk senter

Nå kan du gi ditt bidrag til en forskningsbiobank i rettsgenetikk!

Rettsgenetisk senter ved UiT, Norges arktiske universitet, skal samle inn blodprøver fra personer som bor i Nord-Norge. Blodprøvene i biobanken skal benyttes til ulike rettsgenetiske forskningsprosjekter, og noen av forskningsresultatene vil danne statistisk grunnlag for tolkning av rettsgenetiske analyser.

Hva innebærer forskningsprosjektene

Blodprøvene som samles inn skal benyttes til å kartlegge variasjon i deler av arvestoffet (DNA) i den nordnorske befolkningen. Videre så skal blodprøvene også benyttes til å undersøke sammenhenger mellom gener og utseendet, f.eks. hvor nøyaktig en persons øye-, hår og hudfarge kan forutsies basert på informasjon i arvestoffet. I tillegg til blodprøven ønsker vi derfor også å ta et nærbilde av ditt øye og ditt hår med vanlig fotokamera, samt at fargetonen i huden på innsiden av overarmen registreres med et måleinstrument. I tillegg må du fylle ut et kort spørreskjema.

Hva skjer med prøven og informasjonen om deg?

Din prøve og dine opplysninger blir anonymisert ved prøvetaking, og de vil derfor ikke kunne spores tilbake til deg i ettertid. Det vil heller ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av forskningsprosjektene når disse publiseres. Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien.

Blodprøven vil bli lagret i forskningsbiobanken og benyttes til ulike forskningsprosjekter som nevnt under overskriften “Hva innebærer forskningsprosjektene”. Blodprøven oppbevares inntil materialet er brukt opp eller biobanken avsluttes på andre måter.

Biobank

Blodprøvene som blir tatt vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), UiT Norges arktiske universitet. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i biobanken. 

Konsesjon

Lagring og bruk av opplysninger til biobank og forskningsprosjekter er godkjent av Datatilsynet.

Innsamling

Innsamlingen foregår hovedsakelig på Medisin- og helsefagbygget (MH), plan 9 (L9.201). Det er tar 10-15 minutter per person. I utgangspunktet vil det være innsamling på onsdager mellom klokken 9-15, men enkelte uker vil innsamlingen også være andre dager, eller på andre steder. Se link under for timebestilling for ledige timer. 

Timebestilling

Timebestilling Politihuset Bodø (DNA-undersøkelsesrom 3.etg. Kriminalteknisk)

Timebestilling Politihøgskolen Bodø (Øvingsskytebane i Ingeniørgården)


Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Gunn-Hege.Olsen@uit.no

Ansvarlig for siden: Gunn-Hege Olsen
Sist oppdatert: 12.10.2016 23:06