Det biologiske vitnet (Biobank)

Det biologiske vitnet (Biobank)

Rettsgenetisk senter har etablert en biobank med blod- og munnhuleprøver fra flere hundre personer som bor i Nord-Norge.  Prøvene benyttes til å kartlegge variasjonen i arvestoffet (DNA) i den norske befolkningen ved hjelp av MPS (massiv paralell sekvensering). Videre benyttes dataene til å undersøke sammenhenger mellom gener og utseendet, f.eks. hvor nøyaktig en persons øye-, hår og hudfarge kan forutsies basert på informasjon i arvestoffet. Vi har derfor samlet inn bilder av øye og hår, samt bestemt fargetonen i huden på innsiden av overarmen.  

Prøver er avgitt anonymt og kan ikke spores tilbake til givere.  Blodprøvene er lagret i en forskningsbiobank ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), UiT Norges arktiske universitet. Vi takker alle som har bidratt til biobanken.

Prosjektet har resultert i flere mastergrader og resultater har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter. 

Publikasjoner 

Association between Variants in the OCA2-HERC2 Region and Blue Eye Colour in HERC2 rs12913832 AA and AG Individuals. Genes (Basel). 2023 Mar; 14(3): 698. Nina Mjølsnes Salvo,Jeppe Dyrberg Andersen, Kirstin Janssen, Olivia Luxford Meyer, Thomas Berg, Claus Børsting, and Gunn-Hege Olsen. DOI:https://doi.org/10.3390/genes14030698

Association between copy number variations in the OCA2-HERC2 locus and human eye colour. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2022. Salvo, Nina Mjølsnes; Janssen, Kirstin; Olsen, Gunn-Hege; Berg, Thomas; Andersen, Jeppe Dyrberg. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2022.09.030 

Experimental long-distance haplotyping of OCA2-HERC2 variants. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2022. Salvo, Nina Mjølsnes; Mathisen, Marie Gule; Janssen, Kirstin; Berg, Thomas; Olsen, Gunn-Hege. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2022.10.030 

Predicting eye and hair colour in a Norwegian population using Verogen’s ForenSeq™ DNA signature prep kit. Forensic Science International: Genetics 2021. Salvo, Nina Mjølsnes; Janssen, Kirstin; Kirsebom, Maria Kristine; Meyer, Olivia Strunge; Berg, Thomas; Olsen, Gunn-Hege. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2021.102620

Prediction of Eye Colour in Scandinavians Using the EyeColour 11 (EC11) SNP Set. Genes 2021 ; Volum 12.(6). Meyer, Olivia Strunge; Salvo, Nina Mjølsnes; Kjærbye, Anne; Kjersem, Marianne; Andersen, Mikkel Meyer; Sørensen, Erik; Ullum, Henrik; Janssen, Kirstin; Morling, Niels; Børsting, Claus; Olsen, Gunn-Hege; Andersen, Jeppe Dyrberg. DOI: https://doi.org/10.3390/genes12060821

Genetic relationships of European, Mediterranean, and SW Asian populations using a panel of 55 AISNPs. European Journal of Human Genetics 2019 ; Volum 27.(12) s. 1885-1893. Pakstis, Andrew J.; Gürkan, Cemal; Dogan, Mustafa; Balkaya, Hasan Emin; Doğan, Serkan; Neophytou, Pavlos I.; Cherni, Lotfi; Boussetta, Sami; Khodjet-El-Khil, Houssein; ElGaaied, Amel Ben Ammar; Salvo, Nina Mjølsnes; Janssen, Kirstin; Olsen, Gunn-Hege; Hadi, Sibte; Almohammed, Eida Khalaf; Pereira, Vania; Truelsen, Ditte Mikkelsen; Bülbül, Özlem; Soundararajan, Usha; Rajeevan, Haseena; Kidd, Judith R.; Kidd, Kenneth K. DOI: https://doi.org/10.1038/s41431-019-0466-6

Mastergrader

Predicting visible traits in a Norwegian population - A prototype SNP panel for massive parallel sequencing. Mari Zakariassen. 

Forensic DNA phenotyping - SNP-based prediction of eye and hair colour in the Norwegian population. Maria Kristine Kirsebom. 

Forensic DNA genotyping by means of next generation sequencing - Analysis of Autosomal STRs of a Norwegian population sample using the ForenSeq FGx system. Sandra Buadu

Analysis of 30 Y-chromosomal STR markers in the Norwegian population. Ingrid Støtvig

Forensic DNA phenotyping Evaluation of the performance of two prediction models, the IrisPlex and the novel EC12 model, for eye colour predictions in a Norwegian population. Marianne Kjersem

Long-distance haplotyping of HERC2-OCA2 variants associated with human eye color variation. Marie Gule Mathisen

 
Ansvarlig for siden: Olsen, Gunn-Hege
Sist oppdatert: 07.06.2023 15:12