Framtidsutsikter for småskalafiske og kystsamfunn i Nord-Atlanteren

Framtidsutsikter for småskalafiske og kystsamfunn i Nord-Atlanteren

Hva er framtida for småskalafisket på Færøyene, i Norge og Island?

Mens kystfiskefartøy over 11 m i dag er svært mobile og har en drift som blir mer og mer lik havfiskeflåten, så er de mindre mobile kystfiskefartøyene under 11 m fortsatt viktig for mange kystsamfunn. Samtidig viser studier at både driftstilpasning i fiske, arbeidsorganisering og lokalsamfunnstilknyting er i endring.

Småskalafiskerne møter utfordringer innenfor de overordnede forvaltningsregimene, som i hovedsak er designet for å løse storskalafiskets problemer.  Gjennom en studie av hvordan utviklinga av fiskeriforvaltningsregimene i Norge, Island og Færøyene påvirker kunnskapsutvikling, rekruttering og lokalsamfunnstilknytning i småskalafisket vil vi i dette prosjektet undersøke og drøfte framtidsutsiktene for småskalafisket i Norden.

Prosjektleder/veileder: Professor Jahn Petter Johnsen.

PhD-stipendiat: Håkon Celius
Ansvarlig for siden: Johnsen, Jahn Petter
Sist oppdatert: 31.03.2016 15:56