Maxidusty

Maxidusty

Undersøker jordens atmosfære med radar og raketter.

MAXIDUSTY prosjektet vil være en fortsettelse av norsk midlere
atmosfære-forskning med rakett- og radarundersøkelser av
jordens midlere atmosfære. Mesosfæren omfatter høydeområdet fra stratosfæren
til ca 110 km.  Prosjektet skal øke vår kjennskap til forholdene i mesosfæren, noe som er nødvendig for å kunne inkludere denne delen av atmosfæren i realistiske modeller for klima og lang-tids
værmelding.  Prosjektet innkluderer nye typer  målinger fra MUDD og ICON på MXD-1 og
MXD-1B  (og innfangning og analyse av meteor røkpartikler ved proben MESS på en mulig fremtidig MAXIDUSTY-2). 


Andøya Space Center

NAROM - Nasjonalt senter for romrelatert opplæring