Ageing at home

Ageing at home

Ageing at home: Innovation in home-based elderly care in rural parts of Northern Norway. Prosjektet skal undersøke  utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren.

Omsorg

Prosjektgruppen består av Mai Camilla Munkejord fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT NAU og Uni Research Rokkansenteret, Walter Schönfelder fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT NAU og Helga Eggebø fra KUN i Steigen. Prosjektet vil samarbeide med lederne av pleie- og omsorgssektoren i våre to samarbeidskommuner. Dette er, fra Steigen kommune: Bergitte Gabrielsen, Sissel Grimstad og Siv Johansen; og fra Tana kommune: Anu Saari og Kati Kannisto.

I tillegg har vi en referansegruppe bestående av: docent Susanne Stenbacka ved Uppsala Universitet i Sverige; professor Ann-Therese Lotherington, faglig leder ved Kvinnforsk ved UiT NAU; professor Iveta Nagyova, seniorforsker og konstituert instituttleder ved PJ Safarik University i Kosice, Slovakia; Ragnhild Holmen Waldahl, leder for Senter for velferdsinnovasjon ved Nord Universitet og professor Torunn Hamran, faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, region Nord ved UiT NAU. I tillegg er Guri Lajord fra Kommunenes Sentralforbund med i vår referansegruppe.

Sammen skal vi:

  • undersøke utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren.


Lang veiFor å oppnå dette, skal vi:
1. Basert på hjemmebesøk og intervjuer med eldre som mottar hjemmebasert omsorg: Studere eldres opplevelser rundt aldring, helse og omsorg med vekt på betydninger av «hjemmet» og det å bli boende i kjente omgivelser.

2. Basert på intervjuer med ansatte i helse- og omsorgstjenesten: Studere roller og oppgaver til formelle omsorgsgivere i hjemmebasert omsorg i utkantstrøk, deres samarbeid med uformelle omsorgsgivere samt bruk av ulike former for teknologi som supplement i omsorgsarbeidet. Vi vil også intervjue pårørende om deres omsorgsarbeid.

3: Basert på intervjuer med lederne i pleie- og omsorgssektoren i våre samarbeidskommuner, intervjuer med personer fra frivillig sektor, samt data fra øvrige deler av prosjektet: Foreslå innovative løsninger for å styrke kvaliteten i tjenestene i hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk.

4. Utvikle en sterk, flerfaglig forskningsgruppe på aldring og hjemmebasert basert omsorg i en rural kontekst.

Prosjektet er finansiert med 3 millioner kroner fra RFF Nord, samt gjennom en del egeninnsats fra UiT NAU og fra KUN.

Prosjektet inngår i Forskningsgruppen Provel som ledes av Walter Schönfelder. 


Prosjektrapport;  En studie av brukers, pårørendes og ansattes erfaring med hjemmebasert eldreomsorg. Mai Camilla Munkejord - Helga Eggebø - Walter Schönfelder.  Rapport 3 - 2017   Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen?

Omtale; Uni Research Rokkansenteret, 7. november 2017,  av Andreas R. Graven  Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorgAnsvarlig for siden: Schönfelder, Walter
Sist oppdatert: 22.11.2023 14:48