Samisk innhold i skolen

Samisk innhold i skolen

Målet med doktorgradsprosjektet "Samisk innhold i skolen" er å identifisere og analysere det samiske innholdet i den norske skolen, med utgangspunkt i nasjonale læreplaner og læremidler.

Om prosjektet

Det teoretiske grunnlaget for prosjektet er ideen om nasjonal stillhet, slik den presenteres av den australske antropologen W.E.H. Stanner og den australske historikeren Henry Reynolds. De beskriver hvordan aboriginsk historie og tilstedeværelse ikke er en del av den større, nasjonale historien om Australia, og dermed heller ikke har en plass i skolen og undervisningen, og storsamfunnet forøvrig. Utgangspunktet for dette doktorgradsprosjektet er om det eksisterer en lignende nasjonal stillhet om samisk historie og samfunn i den norske skolen, og hvordan den i så fall kommer til uttrykk. Jeg vil derfor analysere hvordan samiske og urfolksrelaterte temaer blir beskrevet og presentert i den norske skolen, med særskilt vekt på stillheten rundt nevnte temaer. 

Prosjektet er tverrfaglig, med hovedvekt på perspektiver fra skoleforskning og urfolksstudier. Prosjektet har et empirisk fokus på den norske siden av Sápmi, men er samtidig inspirert av internasjonal forskninger på urfolk og utdanning, noe som gir utslag i bruk av ulike metoder, teorier og empiri. 


Ansvarlig for prosjektet:

Doktorgradsstipendiat Kajsa Kemi Gjerpe

Veiledere:

Førsteamanuensis Torjer A. Olsen

Professor Gry PaulgaardAnsvarlig for siden: Kemi Gjerpe, Kajsa
Sist oppdatert: 08.01.2016 15:40