Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems

Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems

I vår ble det lyst ut i alt 15 stipendiatstillinger med driftsmidler til tverrfakultære prosjekter innenfor de tematiske satsingsområdene i strategien. Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems er ett av 4 prosjekter som fikk støtte.

Under Construction

 

Related projects


Visting adressAnsvarlig for siden: Ahluwalia, Balpreet Singh
Sist oppdatert: 16.12.2021 09:30