Smertevurdering av eldre pasienter med demens som bor på sykehjem.

Førstelektor/sykepleier Toril Agnete Larsen, IHO.

Ansvarlig for siden: Toril Agnete Larsen
opprettet: 30.09.2015 15:15