NorDa-studien

NorDa-studien

Et flerårig forskningsprosjekt.

Professor Cathrine Arntzen er prosjektleder på to delstudier knyttet til NorDa- studien som ledes av professor Audny Anke. 

Delstudie I: Et bruker- og profesjonsperspektiv på læring- og endringsprosesser etter hjerneslag. En sammenligning av rehabiliteringsprosessen i Norge og Danmark. Flerårig forskningsprosjekt

Prosjektleder: professor Cathrine Arntzen, IHO,UiT. 

Samarbeidspartnere: Siri Moe, IHO, UiT, Hanne Pallesen, Hammel Neurocenter; Lene Aardal, Hammel Neurocenter.

Delstudie II: Rehabiliteringsforløp og tjenestetilbud til personer med kognitive vansker etter hjerneslag i en region i Nord-Norge og Midtjylland i Danmark

Prosjektleder: professor Cathrine Arntzen, IHO,UiT. 

Stipendiat: Anniken Bogstrand

 
Ansvarlig for siden: Arntzen, Cathrine
Sist oppdatert: 22.10.2020 16:16