NorDa-studien

Et flerårig forskningsprosjekt.

Prosjektleder: førsteamanuensis/ergoterapeut Cathrine Arntzen, IHO, UiT.

Samarbeidspartnere: førsteamanuensis/fysioterapeut Siri Moe, IHO, UiT, fysioterapeut/forsker Hanne Pallesen, Hammel Neurocenter, sykepleier/forsker Lene Aadal, Hammel Neurocenter.

Prosjektene er en del av hovedstudien: Rehabiliteringsforløp, funksjon og livskvalitet etter hjerneslag i Nord-Norge og Danmark. En prospektiv multisenterstudie. Prosjektleder Audny Anke. Samarbeidspartnere er UNN, UIT og Hammel Neurocenter.

Delstudie I: Sammenheng mellom rehabiliteringstilbud og livskvalitet ett år etter hjerneslag i Nord-Norge og Danmark. En mixed methods studie. 

Prosjektleder: Cathrine Arntzen, IHO, UiT. 

Stipendiat: Synne Garder Pedersen, REFF, UNN.

 

Delstudie II: Sammenheng mellom funksjon etter hjerneslag og behandlings- og rehabiliteringstiltak i en norsk og dansk kohort.

Prosjektleder: Audny Anke, UNN/ UiT.

Stipendiat: Guri Heiberg, REFF, UNN

 

Delstudie III: Et bruker- og profesjonsperspektiv på læring- og endringsprosesser etter hjerneslag. En sammenligning av rehabiliteringsprosessen i Norge og Danmark. Ferårig forskningsprosjekt.

Prosjektleder: Cathrine Arntzen, IHO,UiT. 

Samarbeidspartnere: Siri Moe, IHO, UiT, Hanne Pallesen, Hammel Neurocenter; Lene Aardal, Hammel Neurocenter.

 

Ansvarlig for siden: Cathrine Arntzen
Sist oppdatert: 26.01.2017 14:07