Collaboration and user-participation in home-based care to people with dementia disease in area with Sami and non-Sami population.

Collaboration and user-participation in home-based care to people with dementia disease in area with Sami and non-Sami population.

Samhandling og brukermedvirkning i samisk forvaltningsområde knyttet til hjemmeboende eldre som har demenssykdom.

Prosjektleder: professor Torunn Hamran, IHO, UiT.

Stipendiat: Lill Sverresdatter Larsen, master i helsefag/sykepleier.

Hovedveileder: Torunn Hamran Biveileder: Ketil Normann.
Ansvarlig for siden: Hamran, Torunn
Sist oppdatert: 30.09.2015 17:18