PIN-studien

PIN-studien

PIN-studien omhandler psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom.

Illustrasjon: Colourbox

Prosjektet er en epidemiologisk studie av sammenhengene mellom psykisk helse og velferd blant ungdomsskoleelever i forhold til mobbing, nettmobbing, internett-avhengighet og internett bruk. På flere vis lever vi i et informasjonssamfunn og økende bruk av nettbasert kommunikasjon har endret de sosiale arenaene og ført til nye arenaer for blant annet mobbing og nettmobbing og andre opplevelser som kan være både uheldige og positive.

Mobbing er generelt en stor bekymring i utdanningssystemet i forhold til negativ påvirkning av psykisk helse blant ungdom. Nesten alle barn og unge har tilgang til internett i dagens samfunn. Det finnes mye kunnskap på omfang av mobbing og nettmobbing, men det er behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom nettbruk og psykisk helse blant ungdom, både for ungdommene selv, skolemiljøet og samfunnet forøvrig.

Formålet med studien

Formålet med studien er å identifisere risiko- og beskyttende faktorer for ungdoms psykiske helse og psykososiale utfordringer, både for de som er offer for nettmobbing og for de som utøver nettmobbing blant ungdom mellom 13 og 15 år.

Hva har vi gjort?

Samtlige ungdomsskoleelever i Nordland, Troms og Finnmark er invitert til å delta i PIN-studien. Elevene har besvart anonymt på elektroniske spørreskjema i ordinær skoletid. Spørreskjemaet var også tilgjengelig på samisk. 

 

Hvorfor være med i undersøkelsen?

Denne studien vil gi informasjon om sammenhengen mellom nettmobbing og psykisk- og psykosomatisk helse blant ungdom i Norge, av både offentlig og vitenskapelig interesse. Ved å få mer kunnskap om sammenhengen mellom nettbruk og ulike beskyttelse- og risikofaktorer vil man kunne jobbe mer målrettet i det forebyggende arbeidet mot nettmobbing. Resultatene av studien kan ha konsekvenser både for familier, selvhjelpsgrupper, skolesektoren, helsesektoren, og politikere som er ansvarlige for forebyggende tiltak.

Les også: Disse to skal finne sammenhengen mellom ungdoms nettmobbing og psykiske helse. NRK Troms

Prosjektgruppe

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet er det bare å ta kontakt ved å sende en epost til pinstudien@helsefak.uit.no eller til oss i prosjektgruppa:

Sturla Fossum (tlf. 776 45861, e-post sturla.fossum@uit.no)

Henriette Kyrrestad Strøm (tlf. 776 23305, e-post henriette.kyrrestad@uit.no)

Samarbeidspartnere

Prosjektet er en del av et større internasjonalt samarbeid som heter “Adolescent health in a digital world: Associations of well- being, mental health and help-seeking with risk behaviors”. Tilsvarende spørreundersøkelse som brukes i PIN-studien brukes også i Japan, Kina, Hong Kong, Singapore, Litauen, Israel, Finland og Brasil.

 

Fakta

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2017 viser at 6,6 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I Elevundersøkelsen for 2017 kommer det frem at flere barn og unge i norsk skole oppgir at de blir mobbet flere ganger i måneden, enn i 2016 da 6,3 prosent sa at de ble mobbet. 2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. 68,9 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. 36,5 prosent svarer at noen spredte ting på nettet som såret dem. 35,9 prosent ble holdt utenfor og baksnakket. Rundt 44 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing. Kilde: Elevundersøkelsen 2017- Udir.

Elevundersøkelsen i media

https://www.nrk.no/norge/elevundersokelsen_-over-50.000-norske-elever-blir-mobbet-1.13878154 \

http://www.tv2.no/a/9628105/

https://www.nettavisen.no/nyheter/flere-elever-melder-om-mobbing/3423408431.html


RAPPORTER

Hovedrapport Nord-Norge
Fylkesrapport Nordland
Fylkesrapport Troms
Fylkerapport Finnmark

 

Informasjon

Informasjon til foreldre/ foresatte
Informasjon til ungdomsskoleelever

Vedlegg:

Djupedal-rapporten

Anbefalte nettsteder:


Ansvarlig for siden: Mariann Schjølberg Karlsen
Sist oppdatert: 07.04.2020 14:14