Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen

I 2018 ønsker UiT - Norges arktiske universitet å tilby 12 medisinstudenter å ta de to avsluttende årene i Finnmark.

Fakultetsstyret ved det Helsevitenskapelige fakultet vedtok i 2014 at det skulle jobbes med å få til et tilbud for 5. og 6. års medisinstudenter i Finnmark. Arbeidet ble organisert som et prosjekt som skulle kartlegge og planlegge gjennomføringen av studentundervisning i Finnmark fra høsten 2018.

Les mer her.