Policy-utforming i samisk sosialt arbeid

Policy-utforming i samisk sosialt arbeid

I dette prosjektet er målsettingen å kartlegge sentrale myndigheters forståelse av samisk sosialt arbeid.
Foto: Colourbox.com
Mål

Formålet med studien er å undersøke hvilke muligheter og begrensinger sentrale myndigheter ser innen «Samisk sosialt arbeid» og på bakgrunn av dette danne et bilde av status pr. i dag på virksomhetens forståelse av «Samisk sosialt arbeid».

Målgruppe 

Målgruppen er politikere, administrative ledere og et utvalg saksbehandlere som arbeider med å utforme sosialt arbeid for fremtiden og som gjør det i samiske områder.

Spørsmål

Spørsmålene vil omhandle bl.a. utfordringer, behov og begrensinger i forbindelse med videre utvikling av sosialt arbeid overfor den samiske befolkningen.

Vi er også interessert i hvordan brukermedvirkning ivaretas. I forlengelsen av prosjektet vil vi utvikle vår kompetansestrategi innenfor arbeid med samiske barn og deres familier i tråd med de behov, begrensinger og muligheter som vi avdekker i denne undersøkelsen. Dette prosjektet overlapper i stor grad med prosjektet “Integrering av kulturkompetanse ” som i hovedsak er rettet mot barnevernansatte.

Prosjektet vil foregå ved hjelp av kvalitative intervju av et utvalg politikere, administrative ledere og saksbehandlere i barnevernstjenesten i områder med samiske brukere.

Prosjektet gjennomføres og ledes av førsteamanuensis dr.polit. Merete Saus sammen med forsker ph.d. Marcela Douglas.
Ansvarlig for siden: Saus, Merete
Sist oppdatert: 05.03.2021 12:23