Høring av barn i mekling (HBIM)

Høring av barn i mekling (HBIM)

For mange barn innebærer et brudd mellom foreldrene en stor belastning. Siden så mange familier opplever skilsmisse og familieforandring hvert år, er det viktig å finne frem til gode meklingsordninger.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I dette prosjektet studeres mekling i hovedsak gjennom meklingsmodellen "Barn i mekling". Kunnskap fra modeller som systematisk involverer barn i mekling er viktig som bakgrunn for vurdering og videreutvikling av  forskrifter og eksisterende praksiser som i større grad sikrer barns rett til å bli hørt i mekling. 


Mål for prosjektet

Det overordnede målet er å bidra med kunnskap som kan forbedre mekling som kan åpne for barns deltakelse.  I dette prosjektet studeres utfall og brukertilfredshet ved anvendelse av meklingsmodellen “Barn i mekling”. Målet med studien er å få kunnskap om barns deltakelse i meklingsprosesser.

Utvalg og metode

Fire meklingskontor i ulike deler av landet deltok i den første datainnsamlingen. Informantgrupper: Barn i alderen 7 - 16 år, foreldre og meklere på familievernkontor. Det benyttes både kvantitativ og kvalitative metoder. Den neste datainnsamlingen inngår i stipendiatens prosjekt. Tre familievernkontor rekrutterer barn og unge i alderen 12-16 år til kvalitative intervju.

 

Varighet datainnsamling

Første datainnsamling: Høst 2013- vår 2015
Andre datainnsamling: Høst 2020


PUBLIKASJONER OG NYHETER

Se innslaget om Barn i mekling på God morgen, Norge på TV2 (forutsetter Sumo).

Innslaget kommer ca 29:30 ut i sendingen.

Les artikkelen "Barn er viktige på mekling"

Ubehaget i skilsmissekulturen, sitert i Tiddskrift for Norsk psykologforening.


Vitenskapelige publikasjoner

Grape, Lovise; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Children sharing preferences on contact and residence arrangements in child-inclusive family mediation in Norway (under publisering)

Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Salamonsen, Anita. Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 01 / 2020 (Volum 18).

Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita. Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. (fulltekst) Barn 2019; Volum 37 (2). ISSN 0800-1669.s 67 - 80.s doi: 10.5324/barn.v37i2.3087.

Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad og Anna Margrete Flåm. Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer. Fokus på familien nr. 4 2019 vol 47.

Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. I Nordic Mediation Research. Editors: Nylund, Anna, Ervasti, Kaijus, Adrian, Lin. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 182 - 08. https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

Astrid Strandbu, Renee Thørnblad og Bjørn Helge Handegård.  Involvering av barn i mekling, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 04/2016 (v14) s. 360-385.

Strandbu, Renee Thørnblad. Hva står på spill? Barns deltakelse og budskap i mekling. Fokus på familien 04/ 2015 (v43) s. 271-291.


Master- og hovedoppgaver basert på data fra HBIM-studien

Barns deltagelse i mekling: Påvirker det samarbeidet mellom foreldrene? Stine Moe Andersen og Tora Kaarbø. Hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi – mai 2015. Veileder: Catharina E A Wang. Biveiledere: Astrid Strandbu og Renee Thørnblad. Institutt for psykologi – Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Barn i mekling, når barnevernet er involvert. Vi vil ha en bra barndom til vi er 18 år.  Kristin Schenk. Masteroppgave i barnevern - mai 2016. Veiledere: Astrid Strandbu og Renee Thørnblad, RKBU Nord, Det helsevitenskaplige fakultet, UiT

Barnesamtalen i Barn i mekling-modellen: En kvalitativ studie av mekleres erfaringer. Reidun Langeland Mikkelsen. Hovedoppgave for graden Cand.Psychol.   Vår 2016. Hovedveileder: Førstelektor Anna Margrete Flåm. Biveiledere: Professor Astrid Strandbu og førsteamanuensis Renee Thørnblad. Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet,UiT

 


PROSJEKTmedlemmer

Renee Thørnblad, professor og prosjektleder

Anita Salamonsen, professor

Lovise Grape, stipendiat

Astrid Strandbu, professor

Jeanette Skoglund, førsteamanuensis

Gry Mette Dalseng Haugen, førsteamanuensisAnsvarlig for siden: Thørnblad, Renee
Sist oppdatert: 01.12.2020 11:10