Høring av barn i mekling

For mange barn innebærer et brudd mellom foreldrene en stor belastning. Siden så mange familier opplever skilsmisse og familieforandring hvert år, er det viktig å finne frem til gode meklingsordninger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I dette prosjektet studeres meklingsmodellen "Barn i mekling". Kunnskap fra modeller som systematisk involverer barn i mekling er viktig som bakgrunn for vurdering og videreutvikling av både forskrifter og eksisterende praksiser som i større grad sikrer barns rett til å bli hørt i mekling. 


Mål for prosjektet

I dette prosjektet studeres utfall, ressursbruk og brukertilfredshet ved anvendelse av meklingsmodellen “Barn i mekling”. Målet med studien er å få kunnskap om denne meklingsmodellen spesifikt, men også kunnskap om barns deltakelse som er relevant utover denne modellen.

 

Utvalg og metode

Fire meklingskontor deltar i datainnsamlingen: Harstad, Tromsø, Skien og Sandefjord. Informantgrupper: Barn i alderen 7 - 16 år, foreldre, meklere på familievernkontor. Det benyttes både kvantitativ og kvalitative metoder

 

Varighet datainnsamling

Høst 2013- vår 2015

 

Prosjektet ble delfinansiert av Wøyenstiftelsen i 2014-2015.PUBLIKASJONER OG NYHETER

Se innslaget om Barn i mekling på God morgen, Norge på TV2 (forutsetter Sumo).

Innslaget kommer ca 29:30 ut i sendingen.

Les artikkelen "Barn er viktige på mekling"

Publiserte tidsskriftsartikler

Hva står på spill? Barns deltakelse og budskap i mekling

Involvering av barn i mekling, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Ubehaget i skilsmissekulturen, sitert i Tiddskrift for Norsk psykologforening.

 


Ansvarlig for prosjektet: Renee Thørnblad

PROSJEKTANSVARLIGE

Prosjektleder Renee Thørnblad, førsteamanuensis.
Professor Astrid Strandbu, ILP.  

Skip to main content