Studiebarometeret: Si hva du mener om studieprogrammet ditt!

Studiebarometeret: Si hva du mener om studieprogrammet ditt!

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) årlig en nasjonal undersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på. Undersøkelsen er retta mot 2. og 5. årsstudenter i hele Norge. Vi oppfordrer UiT-studentene til å delta i undersøkelsen.

Slik deltar du i undersøkelsen:

Alle andre- og femteårsstudenter som har mottatt invitasjon via e-post og SMS, kan delta på undersøkelsen

Delta og bli med i trekningen av 4 iPhone 11!

Alle ved UiT som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av fire iPhone 11.

                                       

Undersøkelsen omfatter følgende tema:
Du bør delta fordi:
 
 • Studie- og læringsmiljø
 • Arbeidslivsrelevans
 • Undervisning og veiledning
 • Vurderingsformer
 • Læringsutbytte
 • Studieinnsats
 • Medvirkning
 • Praksis
 
 • Studentene får en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten
 • UiT får nyttig informasjon om studentenes oppfatning av studiekvaliteten slik at de kan forbedre seg
 • Samfunnet får ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning

 

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.Studiebarometeret.no året etter undersøkelsen, og da kan man sammenlikne studieprogrammer over hele landet.