ARK Helsefak - lytte, lære og forbedre!

ARK Helsefak - lytte, lære og forbedre!

Helsefak ønsker å bruke Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) for å finne ut hvordan du opplever arbeidsmiljøet i din seksjon/enhet. Bruk denne muligheten til å si ifra om hvordan du har det! Målet med undersøkelsen er å gjøre enda mer av det som er bra, og justere kursen der det trengs.
www.colourbox.com

Gjennomføringen av ARK innebærer at vi først kartlegger og undersøker, deretter presenterer og reflekterer over resultatene, utformer og prioriterer tiltak og til slutt iverksetter og følger opp tiltakene for kommende periode.

Kort om prosessen

1. Kartlegging

Kartleggingen består i hovedsak av en spørreundersøkelse til alle ansatte og et faktaARK (faktaARK I) som besvares av ledere og verneombud.

2. Tilbakemeldingsmøter

Når undersøkelsen er besvart blir det gjennomført tilbakemeldingsmøte hvor du sammen med dine kolleger reflekterer over og drøfter resultatene og hvilke tiltak som kan iverksettes for å videreutvikle arbeidsmiljøet. Møtene vil bli ledet av en skolert prosessdriver og lederen for din seksjon/enhet.

3. Iverksetting og oppfølging av tiltak 

Tiltakene som foreslås i tilbakemeldingsmøtet skal innarbeides i handlingsplaner for 2015 og følges opp av seksjonens/enhetens leder i samarbeid med deg og verneombudet.

4. Evaluering

Evaluering er en viktig del av prosessen og skal foregå både i prosjektledelsen, alle nivå av lederlinjen og i AMU. FaktaARK II sendes ut til ledere og verneombud i etterkant av undersøkelsen.

Prosessdriverne ved Helsefak bidrar med hjelp og støtte underveis, se kontaktinfo til høyre.

ARK gir oss muligheten til å lytte til og lære av hverandre, til å utvikle oss som kolleger og til å påvirke egen arbeidsplass. La oss gripe sjansen!

ARK for ansatte ved Helsefak

ARK for ledere og verneombud ved Helsefak

Mer om ARK ved UiT 

HVEM TAR KAKA?

ARK kan føre mye godt med seg - et godt arbeidsmiljø, gode strukturer og prosesser, fruktbare samtaler med kollegaer og ledere. Og kake.

Den enheten med høyest svarprosent innen fristen 06.oktober 2014 får KAKE!

GRATULERER RKBU, dere tok kaka !

Det var fritt fram til å utfordre hverandre. Helsefak utfordret UiTs neststørste fakultet, HSL-fakultetet, til kamp om høyest svarprosent hvor innsatsen var en flaske vin fakultetsdirektørene imellom!  Helsefak vant over HSL med 61,99% mot 56,82%.

I tillegg utfordret fakultetsadministrasjonen ved Helsefak sin tidligere fak.dir Stig Ørsje (nå ITA direktør) Gevinsten var hjembakt kake. ITA vant overlegent med en svarprosent på hele 89,57% mot vår fak.adm på 78,75%! Gratulerer ITA!

Tilbakemeldingsmøter

Institutt for medisinsk biologi 05.12.14 kl. 12:15-15:00
Institutt for samfunnsmedisin 11.12.14 kl. 09:00-12:00
Institutt for klinisk medisin 02.12.14 kl. 12:15-15:00
Institutt for farmasi 20.11.14, kl. 10-14
Institutt for klinisk odontologi 10.12.14 kl. 13:15-15:45
Institutt for psykologi 28.11.14 kl. 09:15- 12:00
Institutt for helse- og omsorgsfag 13.11.14 kl. 12:15- 15:00
Institutt for helse- og omsorgsfag, Hammerfest 24.11.14
RKBU 27.11.14 kl. 12:15-15:00 på Linken
Fak.adm. 11.12.14 kl. 12:15-15:00

Kontaktpersoner ARK- Helsefak

Prosessdrivere ved Det helsevitenskapelige fakultet er:

Gunhild Guttvik 

Personalrådgiver/nestleder, tlf: 23285

Ann- Sofie Rydningen 

Seksjonsleder, tlf: 46753

 

Oversikt over verneombudene ved Helsefak 2014-2016

 

 Ansvarlig for siden: Guttvik, Gunhild Å.
Sist oppdatert: 15.12.2021 16:47