MRSA/Tuberculosis

MRSA/Tuberculosis

Informasjon om MRSA- og Tuberkulose-testing
Information concerning MRSA and Tuberculosis testing

Egenerklæring MRSA

Egenerklæringen skal fylles ut av alle studenter før du første gang skal ut i praksisstudier/klinisk undervisning. Dersom en har hatt risiko for å kunne være smittet/bærer av antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose, er det en lovpålagt plikt å la seg teste (Forskrift nr1996/0705 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet- antibiotikaresistente bakterier http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19960705-0700.html og tuberkuloseforskriften av 2009 om tuberkulosekontroll https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205

Egenerklæringen skal besvares maks. 14 dager før og leveres senest 7 dager før praksisstudiene starter. Du kan da ikke starte praksisstudier/ klinisk undervisning før du kan dokumentere at gjennomgåtte tester er negative (du er ikke bærer/smittet). Universitetets bestemmelser er i samsvar med retningslinjene til UNN HF og oppdateres i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Hvis du i løpet av studietiden er utsatt for smitterisiko, for eksempel ved studieopphold i utlandet, er du forpliktet til å varsle om det til studieadministrasjonen ved ditt institutt/fakultet. Du må da la deg teste og levere ny egenerklæring og kopi av prøvesvar.


Skjema egenerklæring - norsk

Skjema egenerklæring - engelskSelf declaration MRSA and Tuberculosis

We welcome you as an exchange student at UiT The Arctic University of Norway. We ask you to read this information carefully and bring with you documentary proof concerning compulsory medical tests and examinations that you by legislation, have gone through before starting practical/clinical studies here. Please fill out the self-declaration form and give it to the international contact person at your programme, together with test results. The test results should be presented in either English or a Scandinavian language.

Please note that the self declaration form must be filled max. 14 days before and submitted at least 7 days before you are starting your practical/clinical studies.

MRSA

We require all students in health sciences, both programme students and visiting students, to do a MRSA-test. You have to present a negative test result before you can start your practical/clinical studies at UiT. This in order to avoid spread of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Test material should be taken from nose, throat and any wounds, eczema etc., and test results should be read maximum 14 days before starting your studies here. If you have not been tested after you have done practical/clinical studies at home, you have to do it here. Your studies will consequently be postponed until test results are available.


TUBERCULOSIS

If you come from a country with high incidence of tuberculosis or have been working in an area of high incidence, you must submit documentation that you are not infected with tuberculosis. The examination should be both chest X-ray and tuberculin skin test (Mantoux).

The Norwegian Institute of Public Health informs on its website about Countries with high occurrence of tuberculosis.


Self-declaration form - EnglishMRSA/Tuberkolose test etter utveksling - tilleggskontrakt for studenter på helsefak

Etter utenlandsopphold, for eksempel studentutveksling/studieopphold utenfor Norge og før du skal i praksisstudier/klinisk undervisning, er det lovpålagt plikt å la seg teste for MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) og evt. Tuberkulose (Forskrift nr. 1996/0705 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet- antibiotikaresistente bakterier http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19960705-0700.html og tuberkuloseforskriften av 2009 om tuberkulosekontroll https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205.Universitetets bestemmelser er i samsvar med retningslinjene til UNN HF og oppdateres i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.


Skjema egenerklæring - norsk
Ansvarlig for siden: Woltering, Verena
Sist oppdatert: 04.08.2022 09:38