Enzymatisk rensing av sædceller for rettsgenetiske undersøkelser

Marthe Aune vil levere mastergradsoppgave i juni 2014. I dette prosjektet benyttes varmelabile enzymer for å effektivisere opprensing av DNA fra sæd for rettsgenetiske analyser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med det Tromsøbaserte bioteknologifirmaet ArcticZymes.

Ansvarlig for siden: Oliver Holman
opprettet: 18.06.2014 12:40