Characterization of mutations in the D21S11 locus by high-throughput sequencing

Stine Hansen fullførte mastergradsprosjekt i rettsgenetikk juni 2012. I prosjektet ble det benyttet dybdesekvensering for å karakterisere sekvensvariasjon og mutasjonsmekanismer i D21S11 lokus. Dette var et samarbeidsprosjekt med Rettsmedisinsk Institutt ved Københavns Universitet.   

Ansvarlig for siden: Thomas Berg
opprettet: 18.06.2014 12:39