Characterization of mutations in the D21S11 locus by high-throughput sequencing

Characterization of mutations in the D21S11 locus by high-throughput sequencing

Stine Hansen fullførte mastergradsprosjekt i rettsgenetikk juni 2012. I prosjektet ble det benyttet dybdesekvensering for å karakterisere sekvensvariasjon og mutasjonsmekanismer i D21S11 lokus. Dette var et samarbeidsprosjekt med Rettsmedisinsk Institutt ved Københavns Universitet.    https://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(13)00145-2/fulltextAnsvarlig for siden: Berg, Thomas
Sist oppdatert: 16.11.2022 15:49