Arctic Monitoring and Assessment Project (AMAP)

Arctic Monitoring and Assessment Project (AMAP)

Institutt for samfunnsmedisin og Jon Øyvind Odland har hatt en ledende rolle i helsearbeidet i AMAP siden 1993. Fra 2009 har vi hatt sekretariatsfunksjon og ledet arbeidet på vegne av Universitetet i Tromsø og UNN.

AMAP består av flere undergrupper, men helsegruppen er en av de mest aktive. Samarbeidet er basert på separate, men kompatible prosjekter fra alle arktiske land, vesentlig mor-barn kohorter som undersøker effekter av miljøgifter på svangerskapsutfall, barns utvikling, hormonstatus, immunstatus og andre aspekter av "hormonhermere" i menneskekroppen. Studiene brukes i folkehelsearbeidet i alle samarbeidende land, spesielt knyttet til matsikkerhet og kostholdsråd for risikogrupper. Prosjektene legges inn i AMAPs rapporter, men publiseres separat som vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. Dette viser godt i Pubmed og Cristin-databasene. Bare i 2013 ble bortimot 30 publikasjoner akseptert fra de norske partnerinstitusjoner. I 2014 vil det være spesielt fokus på mange interessante russiske publikasjoner som er under forberedelse. Partnerinstitusjoner på den sørlige halvkule har gitt mange bidrag siste året; Sør-Afrika, Vietnam og Australia nevnes spesielt. I 2014 vil også nye data fra Argentina og Chile være tilgjengelige.

AMAPs helsegruppe planlegger nå en ny, omfattende vitenskapelig rapport som skal utgis av AMAP og forlegges for Arktisk Råd i 2015. De enkelte studier vil publiseres i vitenskapelige journaler som før. Gruppa har også fullført EU-prosjektet ArcRisk med Institutt for samfunnsmedisin som en viktig bidragsyter.

AMAPs helsegruppe skal lage ny rapport til 2015. Rapportene fra 1998, 2004 og 2009 kan lastes ned fritt fra www.amap.no. Der finner man også beskrivelse av hele AMAP som en undergruppe av Arktisk Råd.

Mer informasjon om AMAP


Kontakt:

Jon Øyvind Odland

AMAPAnsvarlig for siden: Odland, Jon Øyvind
Sist oppdatert: 22.11.2023 15:11