Det nasjonale dekanmøte innen medisin 2016

De fire medisinske fakultetene møtes årlig i desember og juni.  Ansvarlig for sekretariatet fra 1. juli 2014-1. juli 2016 er Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.  

Programmet for Det nasjonale dekanmøtet 2.-3. juni 2016 

Det nasjonale dekanmøtet i medisin i 2016 blir avholdt i Alta 2- 3. juni, i regi av UiT- Norges arktiske universitet.

Tema 2. juni 2016 Sektorsamarbeid i helseforskning mellom universitet og universitetssykehus 


Tema 3. juni 2016 Universitetenes ansvar for oppfølging av HelseOmsorg21 med fokus på kompetanseløftet


Leder: Dekan Arnfinn Sundsfjord
arnfinn.sundsfjord@uit.no

Ansvarlig for sekretariatet: Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik
Kjetil.Kvalsvik@uit.no

Kontaktperson: førstekonsulent Åshild Strømmesen
ashild.strommesen@uit.no
Telefon: 77 64 46 01

 

Internt dekanmøte i medisin 2. juni 2016

Programmet: Det nasjonale dekanmøtet i medisin er 2.-3. juni 2016, i Alta.

Presentasjoner på: Det nasjonale dekanmøtet i medisin 2.-3. juni 2016, i Alta

 

Det nasjonale dekanmøte i medisin 1.-2. juni 2015, på Svalbard.

Programmet for Det nasjonale dekanmøtet i medisin 1.-2. juni 2015

Tema vil være fokus på den medisinske grunnutdanninga I Norge: Utdanning av morgendagens leger til pasientens helsetjeneste og oppfølging av HelseOmsorg21-strategien med fokus på forskningssamarbeid mellom universitetene og helsetjenesten.

 
Referat fra vårens møte for  prodekan medisin 6. april er lagt ut i høyre menyen

Kontaktpersoner er seksjonsleder for utdanningsseksjonen Eilif Nilssen, Eilif.nilssen@uit.no

Ansvarlig er prodekan medisin og odontologiutdanning Inger Njølstad, inger.njolstad@uit.no

 


Referat fra vårens møte for prodekan forskning 14. april er lagt ut i høyre menyen

Kontaktperson er seksjonsleder Ståle Liljedal, Stale.Liljedal@uit.no  

Ansvarlig er prodekan forskning Sameline Grimsgaard,  Sameline.Grimsgaard@uit.no og seksjonsleder for forskningsseksjonen Ståle Liljedal, Stale.Liljedal@uit.no


 

 

Ansvarlig for siden: Åshild Strømmesen
Sist oppdatert: 01.12.2016 16:33