Nytt medisin- og helsefagbygg (MH2)

Nytt medisin- og helsefagbygg (MH2)

Vi tar i bruk et splitter nytt medisin- og helsefagbygg i 2018!
Fasaden til det nye medisin- og helsefagbygget, med verket "Fluehjerne" til høyre. Illustrasjon: Beret Aksnes og Vegar Moen

Medisin og helse er blant velferdsstatens viktigste utdanninger og det må utdannes langt flere helsearbeidere enn i dag for å dekke framtidas behov. UiT er klar for å ta sitt ansvar. Med nye MH2 ligger alt til rette for å kunne tilby moderne utdanninger som svarer på samfunnets behov. Det blir også bedre forhold for forskning og innovasjon når vi kan samle flere av våre fagmiljøer under ett tak med moderne fasiliteter.

UiT har hatt planene om utvidelse klare siden 2008. I statsbudsjettet for 2014 kom endelig startbevilgningen for utvidelsen av det nåværende Medisin- og helsefagbygget med nybygget MH2. Våren 2015 startet grunnarbeidene.

Nybygget har en arealramme på rundt 18.000 brutto kvadratmeter og totale byggekostnader er beregnet til 1.132 millioner kroner. I tillegg er det planlagt ombygging av nær 2000 kvadratmeter areal i det "gamle" medisin- og helsefagbygget (MH1).

MH2 vil bli offisielt åpnet tirsdag 14. august 2018.

Se også Statsbygg sine prosjektsider for MH2.


Kontakt

Aktuelt

Praktisk informasjon

Slik blir nye MH2

Webkamera

UNN bygger PET-senterAnsvarlig for siden: Grimsgaard, Anne Sameline
Sist oppdatert: 03.05.2023 11:15