Kinship care for the safety, permanency, and well-being of maltreated children. Updated.

Kinship care for the safety, permanency, and well-being of maltreated children. Updated.

RKBU Nord har siden 2006 deltatt i et internasjonalt forskningssamarbeid tilknyttet Campbell- og Cochrane Collaboration. Arbeidet har bestått i å lage en systematisk forskningsoversikt over effekten av slektsfosterhjem.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Arbeidet ble første gang publisert i 2009 (Winokur, Holtan, & Valentine, 2009) og vant en pris for beste review i 2007/2008. I 2014 er forskningsoversikten oppdatert og publisert. I forskningsoversikten sammenlignes slektsfosterhjem med ordinære fosterhjemsplasseringer.

Kriteriene for å inkluderes i forskningsoversikten er at  primærstudien omhandler :

1) Formelle plasseringer hos slekt i regi av barnevernet

2) Slektsplasseringer sammenlignet med ordinære plasseringer

3) Barn og unge 0 – 18 år plassert grunnet omsorgssvikt – mishandling.

Mål

De sentrale resultatmålene for vurdering av effekten av slektsfosterhjem i forskningsoversikten er: Atferdsmessig utvikling, psykisk helse, plasseringens stabilitet og hvor permanent plasseringen er. Sekundære mål er barnas utdanningsnivå, familierelasjoner, bruk av tjenester og mishandling.

 

Vi fant 102 studier som tilfredsstilte kriterier og metodologisk standard til å bli inkludert i analysene. Funnene viser at barn i slektsfosterhjem har lavere forekomst av atferdsproblemer og psykiske lidelser og mer stabile plasseringer sammenlignet med barn i ordinære fosterhjem. Barn i ordinære fosterhjem blir oftere adoptert og får oftere de tjenester de har behov for. I forskningsoversikten diskuteres dens metodiske begrensninger.

http://summaries.cochrane.org/CD006546/kinship-care-for-the-safety-permanency-and-well-being-of-maltreated-children

 

Referanser: 

Winokur, M., Holtan, A., & Batchelder Keri E (2014). Kinship care for the safety, permanency, and well-being of maltreated children. Updated. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014.

Winokur, M., Holtan, A., & Valentine, D. (2009). Kinship Care for the Safety, Permanency, and Well-being of Children Removed from the Home for Maltreatment. Campbell Systematic Reviews [On-line].