Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Kvinners livsstil har betydning for svangerskapet og for barnets senere vekst og utvikling. Vi ønsker derfor å få et bilde av miljøet før, under og etter en graviditet gjennom å studere kosthold, livsstil og miljøgifter. Kvinner i Tromsø har nå anledning til å være med å bidra til viktig forskning!

 

Foto: Edvard Kristiansen / David Jensen / UiT Norges arktiske universitet

MISA 2 - Ammende kvinner med sitt nyfødte barn - pågående undersøkelse

Målet med undersøkelsen: å finne ut hvordan man best kan legge til rette for mors helse slik at barnet får en sunn start på livet. 

Hvem kan delta:  fødsel i løpet av de siste 8 uker, du ammer barnet (ikke tvillinger), begge er fri for stoffskiftesykdom og bor i Tromsø. 

Å delta innebærer at du: svarer på spørreskjema, gir en prøve av blod, urin, morsmelk, negler og hår. Høyde og vekt måles. Av barnet samles det inn prøve av negler, hår og urin. Undersøkelsen skjer 8 uker etter fødselen og med en ny undersøkelse når barnet er 4 måneder gammel. 

Påmelding: Førsteamanuensis ved UiT, Solrunn Hansen, telefon 776 20740 eller 99271762.

MISA 2 -  Unge fertile kvinner og gravide kvinner - avsluttet undersøkelse

Målet med undersøkelsen: å finne ut hvordan man best kan legge til rette for mors helse slik at barnet får en sunn start på livet. I Nord-Norge har vi mangelfulle opplysninger om nivåer av både næringsstoff og miljøgifter, kosthold og livsstil hos unge kvinner som aldri har født barn.

Målgruppe: Kvinnelige studenter i målgruppen (18-30 år og barnløs) med tilknytning til studiested i Hammerfest og Bodø. Gravide kvinner i Bodø. 

Spørreundersøkelse jordmødre og helsesøstre i Nord-Norge - avsluttet 

Fra desember 2017 til januar 2018 inviterete vi alle jordmødre og helsesøstre i Nord-Norge til å delta i en spørreundersøkelse angående praksisen rundt livsstilsveiledningen av ungdom, unge kvinner, gravide og ammende. Undersøkelsen er avsluttet.

Har unge kvinners levevaner noe å si for framtidige svangerskap? Foto: Edvard Kristiansen

HVA ER MISA?

Miljø i svangerskapet og ammeperioden er en undersøkelse av kvinners levesett og helse i Nord-Norge og omfatter både tiden (lenge) før en graviditet inntrer, under svangerskapet og i ammeperioden.

Les mer om MISA 1 (2007-2009) 

Les mer om MISA 2 - (2017)

KONTAKT for deltagelse

Førsteamanuensis
Solrunn Hansen

776 20740


 Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 12.06.2023 13:31