Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA) 

Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Har unge kvinners levevaner noe å si for framtidige svangerskap? Om du er mellom 18 og 30 år, ung og barnløs og studerer i Hammerfest eller i Bodø, har du nå anledning til å være med å bidra til viktig forskning!

Et sunt svangerskap starter lenge før man blir gravid. Kvinners generelle helse, kosthold, levesett og nivå av miljøgifter har betydning for svangerskapet og for barnets helse i senere livsfaser. Vi ønsker derfor å få et godt bilde av unge kvinners levevaner, samt kunnskap om og holdninger til kosthold og livsstil. Det vil skaffe oss et verdifullt grunnlag for videre studier.

Foto: David Jensen / UiT Norges arktiske universitet

MISA 2 - høsten 2017 - undersøkelse av unge, barnløse kvinner

Målet med undersøkelsen: er å finne ut hvordan man best kan legge til rette for mors helse slik at barnet får en sunn start på livet. I Nord-Norge har vi mangelfulle opplysninger om nivåer av både næringsstoff og miljøgifter, kosthold og livsstil hos unge kvinner som aldri har født barn.

Å delta innebærer at du: møter opp på forskningsstasjonen, svarer på spørreskjema, gir en prøve av blod, urin, negler og hår, samt måler høyde og vekt. Et lite utvalg blir også forespurt om daglig å føre en kostholdsdagbok og ta en urinprøve over 4 dager.

 13. -30. november 2017: Nord universitet i Bodø UKE 46 - 47 - 48

Alle kvinnelige studenter som er i målgruppen (18-30 år og barnløs) inviteres til å delta. Undersøkelsen finner sted på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, 1. etg. inngang C. Møt opp på FSH for timeavtale eller ring vår forskningssykepleier, telefon 452 32 193. Undersøkelsen tar 15 minutter.

Les vårt informasjonsskriv for flere opplysninger og om praktiske detaljer for gjennomføring.


September: UiT Hammerfest. Undersøkelsen er avslutte i Hammerfest. Takk til alle deltagere!

spørreundersøkelsen jordmødre og helsesøstre i nord-norge

I slutten av november 2017 inviterer vi alle jordmødre og helsesøstre i Nord-Norge til å delta i en spørreundersøkelse angående praksisen rundt livsstilsveiledningen av ungdom, unge kvinner, gravide og ammende. Gi oss 30 minutter og svar på spørreskjema på intenett. Undersøkelsen distribueres via din arbeidsplass. Følg med!

Har unge kvinners levevaner noe å si for framtidige svangerskap? Foto: Edvard Kristiansen
 

 


 


 

 

Ansvarlig for siden: Solrunn Hansen
Sist oppdatert: 26.02.2020 21:25
HVA ER MISA?

Miljø i svangerskapet og ammeperioden er en undersøkelse av kvinners levesett og helse i Nord-Norge og omfatter både tiden (lenge) før en graviditet inntrer, under svangerskapet og i ammeperioden.

Les mer om MISA 1 (2007-2009) 

Les mer om MISA 2 - (2017)