Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA) 

Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Har unge kvinners levevaner noe å si for framtidige svangerskap? Om du er mellom 18 og 30 år, ung og barnløs og studerer i Hammerfest eller i Bodø, har du nå anledning til å være med å bidra til viktig forskning!

Et sunt svangerskap starter lenge før man blir gravid. Kvinners generelle helse, kosthold, levesett og nivå av miljøgifter har betydning for svangerskapet og for barnets helse i senere livsfaser. Vi ønsker derfor å få et godt bilde av unge kvinners levevaner, samt kunnskap om og holdninger til kosthold og livsstil. Det vil skaffe oss et verdifullt grunnlag for videre studier.

Ny undersøkelse starter høsten 2017 -MISA 2

Målet med undersøkelsen: Målet vårt er å finne ut hvordan man best kan legge til rette for mors helse slik at barnet får en sunn start på livet. I Nord-Norge har vi mangelfulle opplysninger om nivåer av både næringsstoff og miljøgifter, kosthold og livsstil hos unge kvinner som aldri har født barn.

Å delta innebærer at du: møter opp på forskningsstasjonen, svarer på spørreskjema, gir en prøve av blod, urin, negler og hår, samt måler høyde og vekt. Et lite utvalg blir også forespurt om en kostholdsdagbok og urinprøver inntil en ukes tid.

Forberedelser til undersøkelsen: Inntil undersøkelsen, lev som du vanligvis pleier å gjøre uten å endre på vaner. Du kan spise og drikke som normalt før blodprøvetakingen. Og tilslutt, spar helst tånegler (og fjern lakk) i to uker før, slik at du kan klippe av negler på undersøkelsesdagen (på stasjonen).

Har unge kvinners levevaner noe å si for framtidige svangerskap? Foto: Edvard Kristiansen Foto: xxx
Undersøkelsen pågår høsten 2017 i Hammerfest (uke 37) og i Bodø

Informasjonsmøte UiT Hammerfest tirsdag 29. august og fredag 1. september kl. 11

Møt opp for en kort presentasjon av prosjektet og hva det innebærer å delta

Uke 37: 11. - 14. september UiT Hammerfest: Prøvetaking
Merk at denne uka er eneste muligheten for å delta i Hammerfest!


Høsten 2017: Prosjektstart i Bodø

Nærmere informasjon kommer senere

TREKNING AV GAVEKORT

Alle som deltar vil være med i trekningen av gavekort på kroner 1000,- hver.

Les mere om MISa 2 - undersøkelsen

 

 


 


 

 


Ansvarlig for prosjektet: Solrunn Hansen

HVA ER MISA?

Miljø i svangerskapet og ammeperioden er en undersøkelse av kvinners levesett og helse i Nord-Norge og omfatter både tiden før en graviditet inntrer og i svangerskap med etterfølgende ammeperiode.

Les mer om MISA 1 (2007-2009) 

Les mer om MISA 2 - (2017)


 

Skip to main content