Tidlig intervensjon "Mestrende barn" (TIM)

Tidlig intervensjon "Mestrende barn" (TIM)

Denne studien undersøkte effekten av lavterskeltiltaket Mestrende barn. Et tiltak for barn som er mer triste og engstelige enn andre barn. 
 

RBUP Øst og Sør, RKBU Midt og RKBU Nord samarbeider om denne studien. Tidlig intervensjon – Mestrende barn (TIM-studien) ble avsluttet i 2022. I etterkant/forlengelsen av TIM-studien har det blitt startet en fem-års oppfølgingsstudie som pågår nå.

Tiltaket gjennomføres ved 32 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø og er rettet mot barn mellom 8-12 år som er noe mer triste og redde enn andre barn og som har symptomer på angst og depresjon. Foresatte og lærere er også inkludert i studien.

Hovedside TIM-studien (RBUP Øst og Sør)

1520 er med

Elever i tredje til sjette klasse har fikk forespørsel om å være med, og i desember avslutter vi fjerde semester i studien. Pr i dag har 1520 barn fylt ut spørreskjema for å vurdere om de skal være med i studien. Så langt har 237 barn fått tiltaket Mestrende barn, mens 379 barn deltar i studien på kontrollskoler. 

Ved tiltaksskolene har barn og foresatte deltatt i Mestrende barn grupper. Gruppene ledes av 46 gruppeledere fra ulike tjenester (PPT, helsesøster, etc.). Av de barna som har deltatt i gruppe er 57 % jenter og gjennomsnittsalder er ca.10 år. Les mer i nyhetsbrevet

Lærer mestringsstrategier

I tiltaket "Mestrende barn" møttes barna i grupper hvor de lærer mestringsstrategier for å takle stress og belastninger. Barnas foreldre møttes i egne grupper hvor de fikk innsikt i hva barna lærte og hvordan de kunne støtte barna best mulig. Gruppene i forskningsstudien ble ledet av tilsammen 46 gruppeledere fra ulike tjenester (PPT, helsesøster, etc.). 

Siste runde med rekruttering til studien var våren 2016, og siste datainnsamling (1-års oppfølgingsundersøkelse) vari  mai 2017.


Forskningsartikkel: 

The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children

Hvorfor tiltak for engstelige og triste barn?

 • Angstlidelser er vanlige, opp mot 10-20%.
 • Problemene går ofte ikke over av seg selv.
 • Kan være forløper til andre plager.
 • Påvirker andre livsområder negativt (akademisk, sosialt, selvfølelse)
 • Depresjon er også vanlig, 1-2% hos barn, 3-8% hos ungdom
 • Forekomsten øker, og starter i yngre alder enn tidligere.
 • Tidlig depressiv episode øker risiko for senere episoder.
 • Påvirker livsområder negativt (rus, akademisk, sosialt, selvmordsrisiko) 

Hvorfor gjorde vi en studie?
For å vite sikkert om et tiltak virker, må en gruppe barn som får tiltaket sammenliknes med en gruppe barn som ikke får tiltaket /får et begrenset tiltak, i en randomisert kontrollert studie. Først når man har påvist sikkert at et tiltak virker, vil det være tilrådelig å starte et program i større skala. 

Pilotstudie
Det ble gjennomført en pilotstudie av programmet Mestrende barn høsten 2011, noen av erfaringene gjengis nedenfor. Barna meldte seg selv på til Mestringsgruppen, og fra ett klassetrinn ble 11 barn rekruttert til gruppe. Oppmøte i barnegruppen var høyt (98%) og både barna og gruppeledere var svært fornøyde med programmet (mellom 5.7 og 6.6 på en skala som gikk til 7).
Noen sitater fra barna om hva de lærte:

”Det er bedre å snakke om det som er trist enn å holde det inni seg”

”Jeg lærte å tenke mindre negativt om ting”, ”Jeg lærte å tenke mestrende tanker”

”Å overvinne frykten min”

Deltakelsen i foreldregruppen var også høy (75%) og foreldrene og gruppelederne var også fornøyde med tilbudet.
Her er noen sitater fra foreldrene:

”Jeg lærte om konkrete belønninger”, ”Jeg lærte å bli flinkere til å rose”,

”Å fokusere på de målene til barna som er reelle”, ”Automatiske tanker, mestring av angst”, ”Litt om hvordan andre foreldre tenker og gjør”
Barna opplevde i liten grad at det var stigmatiserende å delta, og de fleste barna fikk nedgang i de symptomene som var grunnen til at de ble med i Mestringsgruppe.
Kontaktpersoner:

Dr.philos og konstituert seksjonleder, Simon-Peter Neumer, RBUP ØSt og Sør.
Førsteamanuensis, Joshua Patras, RKBU Nord.
Førstelektor Frode Adolfsen, RKBU Nord

Prosjektgruppa bak TIM-studien møttes i Tromsø i januar. Foto: Mariann S. Karlsen


Publiserte artikler: 

Publikasjoner i Cristin

MESTRENDE BARN

 • MESTRENDE BARN er basert på programmene Coping Cat og Action.
 • I studien vil forskerne undersøke om intervensjonen Mestrende Barn hjelper barn med angst og/eller depresjon.
 • Studien krever at man kartlegger barna og man vil da finne de barna som trenger ytterligere oppfølging og samarbeid med psykisk helsevern.
 • Studien gjennomføres på skolen—der barna befinner seg.
 • Gruppeledere i studien: Ønskes rekruttert fra ulike nivåer i helsetjenesten og PPT.Ansvarlig for siden: Adolfsen, Frode
Sist oppdatert: 14.12.2023 14:02