post.rkbu@helsefak.uit.no." /> post.rkbu@helsefak.uit.no." />
Litteratur til Familiens hus

Litteratur til Familiens hus

Prosjektet har siden oppstart utviklet en del litteratur og materiell som er tilgjengelig digitalt, men som også kan bestilles ved å kontakte post.rkbu@helsefak.uit.no.

 

Bokomslag ny utgave Familiens hus Boka om Familiens hus er kommet i ny utgave med blant annet fire nye kapitler. Boken er ment for fagfolk som arbeideri kommunale tjenester, enten de er organisert som Familiens hus, familiesenter eller på andre måter. Tema for boka er blant annet samhandling, implementering, juridiske forhold, brukermedvirkning, foreldrestøtte, forskning, lavterskeltjenester, lederskap, veiledning og praksis.

Familiens hus, ny utgave 2019
Last ned
Les

bokomslag familiens hus

Engelsk utgave av Familiens hus bok

Brosjyren med beskrivelse av samhandlingsmodellen Familiens hus kan lastes ned her: Familiens Hus.pdf

Familiens hus- organisering og faglige perspektiver Familys House Organization and Professional Perspectives

RKBU Nord har gjennom en artikkelserie formidlet erfaringer fra familiesentre rundt omkring i landet fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres. Artiklene er samlet i heftet Fokus på familien.

Juridiske implikasjoner ved tverrfaglig samarbeid har jurist Rikke Lassen utarbeidet en brosjyre om dette på oppdrag fra RKBU Nord. Brosjyren kan bestilles, eller lastes ned her

Rapport: En nasjonal kartleggingen av Familiens hus og familiesentre i norske kommuner 2012

 

Rapport fra Asker

Brukerundersøkelse fra Asker

Nordens Välfärdssenter har gitt ut tre informasjons-hefter som skal inspirere kommunene til tidlig innsats for barn og familier som risikerer å havne utenfor samfunnet.

Nordens Välfärdssenter

Rapport fra Asker

Brukerundersøkelse fra Asker kommune

Proceedings fra Nordic Family Center Conference

Presentasjoner fra konferansen Nordic Family Center Conference 2013
Ansvarlig for siden: Karlsen, Mariann Schjølberg
Sist oppdatert: 16.10.2019 14:11