Gutter og mestring

Målet med prosjektet Gutter og mestring er å finne fram til hvordan samiske gutter håndterer egen identitet, språk og kultur på arenaer der de samiske kontekstuelle verdiene ikke er sentrale.

Gjennomføringen av prosjektet med arbeidstittel Gutter og mestring skjer høsten 2012 og våren 2013. Prosjektet er en del av fremdriftsplanen i førstelektorprogrammet med tittelen Offentlige tilbud til dagens samiske barn og ungdom.  Mestringsstrategiene som guttene velger kan være veiledende i tilpasning av kulturorienterte forebyggende og oppfølgingstiltak for andre som har vanskelig med å finne seg til rette i nye omgivelser.

Denne kvalitative forskningen gjennomføres i samarbeid med Merete Saus (mentor for førstelektorprogrammet) og Vegard Nergård.


Ansvarlig for prosjektet: Merete Saus

Skip to main content