Samiske unge menn, mannlighet gjennom utfordring.

Samiske unge menn, mannlighet gjennom utfordring.

Målet med prosjektet Samiske unge menn, mannlighet gjennom utfordring, er å finne fram til hvordan samiske gutter håndterer egen identitet, språk og kultur på arenaer der de samiske kontekstuelle verdiene ikke er sentrale.

Mestringsstrategiene som guttene velger kan være veiledende i tilpasning av kulturorienterte forebyggende og oppfølgingstiltak for andre som har vanskelig med å finne seg til rette i nye omgivelser.

Denne kvalitative forskningen ledes av Else Boine og er et samarbeidsprosjekt med Merete Saus.

Finsk bok om temaet: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3.

Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier
Ansvarlig for siden: Saus, Merete
Sist oppdatert: 05.03.2021 12:23