Temperamentsbasert intervensjon for forebygging av psykiske vansker hos sped- og småbarn

Temperamentsbasert intervensjon for forebygging av psykiske vansker hos sped- og småbarn

Prosjektet ”Temperamentsbasert intervensjon for forebygging av psykiske vansker hos sped- og småbarn” (Olafsen, Torgersen og Ulvund), som det nettopp er søkt om prosjektmidler til, bygger på en modell der helsesøstre gir veiledning til foreldre basert på informasjon om barnets temperamentsprofil. Prosjektet er planlagt som et paraplyprosjekt under den såkalte LIN-studien ved Helse Øst-Sør som Norges forskningsråd allerede har finansiert.

Kontaktperson: Stein Erik Ulvund