Prosjekt Tidlig intervensjon

Prosjekt Tidlig intervensjon

Prosjekt Tidlig intervensjon 2000 (prematurstudien) har en klar forebyggende målsetting. Hensikten er å undersøke om veiledning til foreldre med premature barn før og etter utskrivelsen fra sykehuset reduserer forekomsten av utviklingsforstyrrelser hos premature.

Kontaktperson: Stein Erik Ulvund
Ansvarlig for siden: Kyrrestad, Henriette
Sist oppdatert: 15.11.2022 16:38