Lenvikungdom

Lenvikungdom

Lenvikungdom 2013-2015 er en nettbasert spørreundersøkelse om ungdommers helse og livssituasjon i Lenvik kommune.

•En nettbasert spørreundersøkelse til alle ungdomsskoleelever med foresatte i Lenvik kommune.

•Hensikten er å få økt kunnskap om ungdommers helse og livssituasjon og å planlegge forebyggende tiltak i Lenvik kommune.

•Tema det skal forskes på er fysisk og psykisk helse, skoletrivsel, mobbing, rusmiddelbruk og røyking.

•Undersøkelsen gjentas hvert år i en treårig periode for å kunne studere endring over tid.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Lenvik kommune og Universitetet i Tromsø ved RKBU Nord.


Flyer 2013

Informasjon til foreldre

Informasjon til ungdom


Rapport Lenvikungdom 2013

 Ansvarlig for siden: Adolfsen, Frode
Sist oppdatert: 10.03.2014 09:46