Barn som pårørende

Barn som pårørende

Å vokse opp med foreldre som har psykiske lidelser eller andre livsutfordringer er en kjent risikofaktor for å selv utvikle sosiale, emosjonelle og psykiske vansker.

I tråd med Helsepersonellovens paragraf 10 (a) skal helsepersonell bidra til å ivareta mindreårige barns behov for informasjon og oppfølging som følge av foreldres sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) har over tid samarbeidet med brukerorganisasjonen Voksne for barn (VFB) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) om implementering av nye rutiner og tiltak, samt evaluering av praksisendringer i psykisk helsevern for voksne.

Barneperspektivsamtalen er et kort og enkelt samtaleverktøy for fagfolk som møter foreldre med livsutfordringer. Gjennom dette tiltaket kan fagfolk tilby støtte og hjelp til foreldre og deres barn. RKBU Nord tilbyr opplæring i Barneperspektivsamtalen samt andre kompetanseutviklende aktiviteter.

RKBU Nord bidrar til kompetanseutvikling i form av opplæring, veiledning og støtte til fagfolk i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og organisasjoner som arbeider med barn som pårørende. Målsettingen er en strukturert og kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for bedre oppfølging av barn i tråd med lovendringene fra 2010.

Prosjekttittel: Barn som pårørende: "Barneperspektivsamtalen"
Prosjektleder: Charlotte Reedtz (RKBU Nord)
Prosjektgruppe: Charlotte Reedtz (RKBU Nord), Camilla Lauritzen (RKBU Nord), Kjersti Bergum Kristensen (RKBU Nord), Karin van Doesum (RKBU Nord) og Monica Martinussen (RKBU Nord)
Tidsplan: 2009 →
Samarbeidspartner: Voksne for barn, Universitetssykehuset Nord-Norge
Oppdragsgiver: Helsedirektoratet


HÅNDBOK TIL BARNEPERSPEKTIVSAMTALEN (Norsk PDF-versjon)
MANUAL CHILD TALKS + (Engelsk PDF-versjon)

Nyheter om temaet:

NRK Puls

Vi kan ikke hjelpe usynlige barn

Barn av psykisk syke blir ikke ivaretatt 

Publiserte artikler om temaet:

 
  • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Knowledge transfer in the field of parental mental illness: objectives, effective strategies, indicators of success, and sustainability. International Journal of Mental Health Systems 2015; Volum 9 (1). ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/1752-4458-9-6.

  • Reedtz, Charlotte; Mørch, Lisbeth; Lauritzen, Camilla. Registreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal?. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015. ISSN 1892-2678.s 36 - 45.

  • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Å se og ivareta barn av psykisk syke foreldre. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.s 229 - 239.

  • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Barn med psykisk syke foreldre: Behov for nye rutiner og bedre implemen­terings­strategier. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.

  • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica. Factors that may Facilitate or Hinder a Family-focus in the Treatment of Parents With a Mental Illness. Journal of Child and Family Studies 2014. ISSN 1062-1024.s doi: 10.1007/s10826-013-9895-y.

  • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica. Implementing new routines in adult mental health care to identify and support children of mentally ill parents. BMC Health Services Research 2014; Volum 14. ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/1472-6963-14-58.

  • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Translating knowledge about parental mental illness to the field of practice. Journal of General Practice 2014; Volum 2 (5). ISSN 2329-9126.s doi: 10.4172/2329-9126.1000176.Ansvarlig for siden: Reedtz, Charlotte
Sist oppdatert: 09.12.2022 14:09