Molekylmodellering - Medisinsk farmakologi og toksikologi

Molekylmodellering - Medisinsk farmakologi og toksikologi

Prosjektgruppen bruker molekylmodellering og strukturell bioinformatikk til å studere struktur, molekylære-mekanismer og -interaksjoner av proteiner som er mål for legemidler og giftstoffer. Sekvens- og struktur-analyser og homologi basert modellering blir brukt til å konstruere tredimensjonale modeller av proteiner.  Automatisk dokking og molekylær dynamikksimuleringer blir brukt til prediksjon av bindingsstyrke og studere konformasjonelle forandringer som følge av kompleksdannelser.  Virtuell ligand screening blir brukt til å lete etter nye molekyler som kan være aktuelle legemidler.  Prosjektgruppen samarbeider med forskere i Norge (Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, NTNU og Norsk Polarinstitutt), Polen, USA, Italia, Portugal, Spania, Japan og Svergie. Stipendiater ved prosjektgruppen er tilknyttet Biostruct (Nasjonal forskerskole i strukturbiologi).

 Følgende proteiner som mål for legemidler og giftstoffer blir studert:

  • Nevrotransmitter membran-transportproteiner (SERT, DAT, NET).
  • G-protein koblede reseptorer i CNS (reseptorer for serotonin, dopamin, glutamat og GABA).
  • Nukleære reseptorer (PPARα, PPARϒ, PPARδ, tyroid hormon reseptorer)
  • Thermolysin like zinc metalloproteinaser (thermolysin, pseudolysin, matrix metalloproteinases).
  • Kortkjedede alkohol dehydrogenaser. 
  • Protein kinasen - MK5.Ansvarlig for siden: Holman, Oliver
Sist oppdatert: 28.05.2014 10:33