Prosjekter Immunologisk Forskningsgruppe

Prosjekter Immunologisk Forskningsgruppe

Immunologisk Forskningsgruppe har forskningsfokus på to hovedområder. De fleste av gruppens medlemmer forsker på immunresponser og/eller kliniske tilstander assosiert med Føtal og Neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT. Andre vanlige forkortelser: NAIT, FMAIT og NAITP). Det andre hovedområdet er forskning relatert til inflammatoriske mediatorer i kreft hos barn. Vi har også andre kreftrelaterte prosjekter; et er å undersøke intracellulær signaloverføring i kreftceller hos pasienter med B celle tumorer (lymfom) og hvordan slike signaloverføringsprofiler påvirker pasienters prognose. Et annet er studier av immunresponsen i pasienter involvert i en kreftvaksinestudie.

FNAIT forskning vi har igangsatt i løpet av de 4 siste årene involverer praktiske tilnærminger til utvikling av profylakse for å forhindre immunisering av kvinner mot barnets blodplater i forbindelse med svangerskap, basalforskning rettet mot en grunnleggende forståelse av immunbiologien assosiert med FNAIT og i sær den cellulære immunresponsen som ligger til grunn for dannelsen av de blodplatereaktive antistoffene som forårsaker sykdommen og klinisk forskning som har avdekket til nå ukjente patologiske mekanismer assosiert med FNAIT.

Prosjektene relatert til inflammatoriske mediatorer i kreft hos barn har som målsetting å utvikle nye behandlinger for neuroblastoma og medulloblastom (nervecelle tumorer i barn). Inflammatoriske mediatorer (hovedsakelig eicosanoider) er viktige for tumor vekst, invasjon av vev og spredning. Forskningen er rettet mot å avgjøre hvordan inflammatoriske mediatorer bidrar til resistens mot kjemoterapi og hvordan syntesen av disse mediatorene kan forhindres.