Norsk Polarpolitikk 1870-2014

Norsk Polarpolitikk 1870-2014

Forskningsprosjektet ”Norsk polarpolitikk 1870–2014” har som hovedmål å utarbeide en syntese over norsk polarpolitisk tenkning og praksis fra slutten av 1800-tallet til 2014.

Prosjektets resultater vil bli sammenfattet i en boks som vil finnes både i en norsk og engelsk utgave. Prosjektleder er professor Einar-Arne Drivenes, som dessuten er redaktør for boken sammen med forsker Stian Bones.

Lenke til nettsidene til Narrating the High North
Ansvarlig for siden: Drivenes, Einar-Arne
Sist oppdatert: 14.10.2015 14:13