Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimers sykdom

Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimers sykdom

Målet med studien er å hjelpe personer med Alzheimers sykdom til å bevare sin identitetsfølelse, bevare familiens integritet og skape velvære. Studien undersøker om tilrettelagte familiesamtaler kan medvirke til at personer med Alzheimers sykdom og deres familier bevarer gode relasjoner og får positive livserfaringer i sykdomsforløpet. Personer som har diagnosen demens og deres familier blir delt i to grupper, der en gruppe får tilrettelagte samtaler. Gruppene følges med spørreskjema og intervju til pasientens død.

Ansvarlige: Post doc stipendiater, sykepleiere Aud Mari Sohini Fjelltun og Mari Wulff Skaalvik

Prosjektmedarbeidere: Professor emeritus Kenneth Asplund, Mittuniversitetet, Sundsvall, professor emeritus Astrid Norberg, Umeå universitet, Ph.D Aud-Mari Sohini Fjelltun, UNN, førsteamanuensis og pro-dekan undervisning Mari Wolff Skaalvik, IHO, professor emeritus Hans Ketil Normann og stipendiat Per Jørgen Langø Kristiansen, master i helsefag/sykepleier, IHO.

Hovedveileder: Mari Wolff Skaalvik.

Biveileder: Hans Ketil Normann og Astrid Norberg.

Finansiert av Norges forskningsråd.