Hjerneslag

Hjerneslag

Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge. Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemning og langvarig institusjonsomsorg. Av dem som overlever vil over 50 % få større eller mindre grad av varig funksjonshemning, og mange vil ha behov for rehabilitering og omsorg på institusjon.

Redusert arm og håndfunksjon kan være et betydelig problem for mange av disse pasientene. Forskningsgruppen for folkehelse og rehabilitering deltar aktivt i en nasjonal multisenter studie som undersøker om intensiv trening av arm og håndfunksjon har effekt i tidlig fase etter hjerneslag. Dette er et samarbeidsprosjekt med Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Fakultet, Oslo Universitetssykehus og Sykehusene Vestfold og Telemark. 
Ansvarlig for siden: Anke, Audny Gabriele Wagner
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:41