Brudd blant eldre

Brudd blant eldre

Osteoporotiske beinbrudd utgjør et stort helseproblem blant den eldre befolkningen. Hoftebruddene er de mest alvorlige og medfører ofte store funksjonstap, redusert livskvalitet og livslengde for den enkelte pasient. Bruddepidemiens samfunnsmessige kostnader er enorme. Bruddforekomsten varierer og Norge har, sammen med de andre landene i Skandinavia, verdens høyeste rapporterte forekomst. Årsaken til det er ukjent.

 Dette prosjektet har som mål å besvare flere spørsmål knyttet til forekomsten av osteoporotiske brudd hos eldre. Gjennom et tett internasjonalt samarbeid som kobler datasett fra to veletablerte og sammenlignbare befolknings -studier i henholdsvis DUBBO, Australia (Dubbo Osteoporosis Study - DOES) og Tromsø, Norge (Tromsøundersøkelsen) skal prosjektet fokusere på følgende problemstillinger:

  1. Hvordan varierer bruddforekomsten når det gjelder kjønn, alder og over tid i Dubbo og Tromsø? Kan mulige forskjeller forklares av a) forskjeller i høyde og vekt B) forskjeller i livsstil, som røyking, alkohol, fysisk aktivitet c) forskjeller i sykelighet, selvopplevd helse og medisinbruk?
  2. Er modeller for å estimere bruddrisiko og behandlingsbehov utviklet i DOES og som brukes i primærhelsetjenesten i Australia også gyldige i Norge? Kan disse implementeres i norsk primærhelsetjeneste for a) hoftebrudd b) alle typer brudd hos eldre (basert på analyser av data fra Tromsø)?
  3. Er det variasjon i dødelighet etter hoftebrudd mellom de to populasjonene i Dubbo og Tromsø, og hva forklarer mulige forskjeller?

Prosjektet innbefatter en forskerstilling. Flere artikler er under arbeid. Nasjonalt samarbeider prosjektet med nettverket NOREPOS – Norske Epidemiologiske Osteoporose Studier.
Ansvarlig for siden: Bjørnerem, Åshild Marit
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:41