KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

KOMPETANSEHEVING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER:
Prosjekt og studietilbud ved UiT i forkant av kommune- og fylkestingvalget 2015


samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

Prosjektet og studieemnet Kommunal planstrategi/regional planstrategi (SPL-6012) er blitt gjennomført og avsluttet like før kommune- og fylkestingvalget høsten 2015. 

Mer informasjon om studiets innhold: Se emnebeskrivelsen HER.

 


Dette nettstedet er et resultat av prosjektet Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena (NUV-prosjekt P93/2011). Prosjektet ble avsluttet 30.06. 2012, og sluttrapport ble levert NUV 15.11. 2012. I forbindelse med kommune- og fylkestingvalg høsten 2015, er prosjekt videreført i en ny fase 2014-2015.

Studietilbud til kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark: Som hovedelement i prosjektet er studieemnet Kommunal planstrategi/regional planstrategi (SPL-6012) blitt kjørt på nytt vår/høst 2015. Undervisningsperioden:Mars - august 2015. Hjemmeeksamen ble innlevert på valgdagen - 14. september. Dermed var studentene klar til å bistå de nyvalte politikerne med utvikling av planstrategiene.

Deling av undervisningsressurser på UiT-nettsted: Etter at studiet er gjennomført er det lagt ut lærestoff som er brukt undervisningen i regional-/kommunal planstrategi.

Publisering: Som ledd i oppfølginga av studiet er det publisert en kronikk i dagbladet Nordlys høsten 2015: Se HER. Videre er det publisert en artikkel i fagtidsskriftet PLAN høsten 2015: Se HER.

For mer informasjon og tilgang til delte ressurser, se under meny-punktene øverst på denne sida.

Følgende personer ved UiT har stått sentralt i gjennomføring av prosjektet/studiet:

Studie-/prosjektadministrasjon: Sigrid Mosli (sigrid.mosli@uit.no), tlf. 776 60495, og til Carina Fyhn Hansen (carina.f.hansen@uit.no), tlf. 776 44174. 

Studie-/prosjektfaglige forhold: Førstelektor Tor Arne Lillevoll (tor.arne.lillevoll@uit.no), tlf. 776 45996 eller professor Nils Aarsæther (nils.aarsether@uit.no), tlf. 77644298.

Andre som har bidratt: Se høyre-feltet.

Redaktør for portalen: Tor Arne Lillevoll


SENTRALE DELTAKERE OG MÅLGRUPPER:

Miljøverndepartementet sammen med Troms fylkeskommune har vært sentrale deltakere i prosjektet da vi utviklet første versjon av og prøvde ut vårt EVU-tilbud "Kommunal planstrategi i 2011-2012".  Prosjektet/kurset er nå blitt videreutviklet i 2015 med støtte fra de samme offentlige organene.

UiT har også gjort bruk av ressurser/råd fra KS.

Det første kurset var, som pilotprosjekt, bare rettet inn på kommunene i Troms. Denne gangen åpner vi også opp for kommuner/fylkeskommunen i Finnmark. UiT har også vært åpen for søkere fra Nordland.

Målgruppen har vært fylkeskommunale og kommunale planleggere og andre administrativt ansatte. Det har også vært åpnet for deltakelse fra fylkesmannen i Troms og i Finnmark.

Vi ser det slik at denne målgruppen har hatt behov for faglig oppgradering. For i neste omgang skal de støtte opp om politikernes arbeid med videreutvikling/revidering av planstrategiene etter kommunevalget.

UiT-nyhet (januar 2015): Vil gjøre politikerjobben enklere